Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κατανάλωση Ρεύματος με υφιστάμενους λαμπτήρες
*Τύπος υφιστάμενου προϊόντος φωτισμού:
Ισχύς υφιστάμενου προϊόντος φωτισμού:
*Ποσότητα υφιστάμενων προϊόντων φωτισμού:
*Μέσος όρος ωρών λειτουργίας ανά ημέρα:
*Ημέρες λειτουργίας ανά μήνα:
*Τιμή kWh (σε €):
Κατανάλωση μετά την επένδυση αντικατάστασης φωτιστικών με LED
Τύπος LED προϊόντος φωτισμού:
Ισχύς LED προϊόντος φωτισμού:
Ποσότητα LED προϊόντων φωτισμού:
Μέσος όρος ωρών λειτουργίας ανά ημέρα:
Ημέρες λειτουργίας ανά μήνα:
Τιμή kWh (σε €):


(*)Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά