Ενημέρωση για τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, 20.6.2018

ahkΟργάνωση σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ενημέρωσης για τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές που μπορεί να παρέχει η GREENESCO σε πιστοποιημένους  Ενεργειακούς  Διαχειριστές. 

Συμμετείχαν ανεξάρτητοι ενεργειακοί σύμβουλοι,   εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών, μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου αλλά και φορέων όπως το ΚΑΠΕ.