Τηλεοπτική παρουσία για την AGRO THESSALY 2019, 15.2.2019