Επενδύοντας στη Λαυρεωτική – Νέες Αναπτυξιακές Ευκαιρίες & Προκλήσεις, 8-9.6.2018

layrewtikh-2018Τα οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στους Δήμους επισημάναμε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με τίτλο “Επενδύοντας στη Λαυρεωτική – Νέες Αναπτυξιακές Ευκαιρίες & Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Ιουνίου 2018 στο Παλαιό Μηχανουργείο, στο Λιμάνι του Λαυρίου.

Περισσότερα