ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις  12 Απριλίου 2019 υπεγράφη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της GREENESCO Ενεργειακής Α.Ε. και του κρατικού κινεζικού ομίλου εταιρειών υψηλής τεχνολογίας CETC, μέλους του Hope Investment Development Corp, για από κοινού μελέτη και υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης ενέργειας και εφαρμογών smart city.  Επίσης θα αναπτυχθεί  κοινό τμήμα για έρευνα-ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Ο κινεζικός όμιλος εξεδήλωσε το ζωηρό του ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Ενεργειακό Fund που προωθεί η Attica Finance το οποίο θα χρηματοδοτεί την υλοποίηση επιλεγμένων έργων στους ανωτέρω τομείς.

Η GREENESCO Ενεργειακή Α.Ε, πιστοποιημένη εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών, έχει  βασικούς μετόχους την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και την ATTICA FINANCE.

Ιδρύθηκε με στόχο την μελέτη και υλοποίηση ενεργειακών έργων (παραγωγή από Α.Π.Ε, αποθήκευση, διαχείριση, εξοικονόμηση) αλλά και έργων υποδομών τύπου Smart City, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικά καινοτόμων υπηρεσιών. Tα χαρακτηριστικά των βασικών της μετόχων, όπως και οι μεγάλες συμφωνίες που έχει υπογράψει με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας του εξωτερικού, τής επέτρεψαν να κατακτήσει μια ηγετική θέση μεταξύ των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών.

Δραστηριοποιείται παρέχοντας στους πελάτες της  αποτελεσματικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.  Στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει σημαντικό πελατολόγιο σε ιδιωτικές εταιρείες όσο και δημόσιους οργανισμούς,  υλοποιώντας συμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η  CETC (China Electronics Technology Group Corporation) http://en.cetc.com.cn/ είναι όμιλος εταιρειών κρατικών συμφερόντων.  Ιδρύθηκε το 2002 και αποτελείται από 66 εταιρείες, 8 εισηγμένες εταιρείες, 42 θυγατρικές και διαθέτει δίκτυο περισσοτέρων των 40 αντιπροσώπων διεθνώς.  Απασχολεί περισσότερους από 150.000 εργαζομένους.  Εξειδικεύεται στον τομέα της καινοτομίας καθώς διαθέτει 18 πιστοποιημένα εργαστήρια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 10 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών.  Ο ετήσιος τζίρος της το 2016 ανήλθε σε 28 δις USD, και κατέχει την 388η θέση στην διεθνή κατάταξη Global Fortune 500.  Εξειδίκευσή της είναι η μελέτη και ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών στην  ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην έξυπνη αυτοκίνηση, στην μελέτη και υλοποίηση έργων smart city, στην παραγωγή αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας όπως και σε πολλούς άλλους τομείς  στους οποίους κατέχει ηγετική θέση σε περισσότερες από 110 χώρες.  Διαθέτει επίσης έναν ισχυρό επενδυτικό βραχίονα, την Hope Investment Development Corp, εταιρεία η οποία επενδύει σε αναπτυξιακά funds σε διεθνή κλίμακα.

Εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, του οργανισμού INVEST GREECE, της Δ.Ε.Η.ΑΝ, του Κ.Δ.Ε.Π, του Ε.Μ.Π, ενώ την συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Διευθύνων Σύμβουλος της GREENESCO και ο κ. Li Jie, Σύμβουλος Διοίκησης της CETC.

Το πλαίσιο της Συμφωνίας
Η συμφωνία της GREENESCO A.E. με τον Όμιλο CETC αφορά στην παροχή από τον κινεζικό κολοσσό τεχνολογικά πρωτοπόρων λύσεων, στην δημιουργία κοινού τμήματος στην Ελλάδα για έρευνα-ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας αλλά και στην από κοινού ανάληψη μεγάλων έργων που αφορούν στην προώθηση της Ενεργειακής Εξοικονόμησης, στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών, στην Αποθήκευση Ενέργειας,  στην Συμπαραγωγή, στην Αφαλάτωση αλλά και την υλοποίηση εφαρμογών Smart City  και βιώσιμης αστικής μετακίνησης.

Η αξία της συμφωνίας
Η συμφωνία αυτή, που προβλέπει τη συνεργασία για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας-Ανάπτυξης αλλά και Παραγωγής προϊόντων και Υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας αλλά και την από κοινού ανάληψη μεγάλων ενεργειακών έργων που θα προωθήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση και την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενεργή προστασία του περιβάλλοντος.

Αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την Ελληνική Οικονομία, και  γενικότερα στο διαμορφούμενο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για την γρήγορη ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας της χώρας μας, μέσω της προώθησης μακρόπνοων έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην φωτογραφία εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά:  Άνω σειρά: Liz Wang Export Project Manager Hope Investment Corp, Χρυσόστομος Χρηστίδης Αν. Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗΑΝ, Χρήστος Ρέτσας Αν. Διευθύνω Σύμβουλος Greenesco, , Luo Xuefeng Deputy G.M. Hope Investment Corp, Βαγγέλης Χριστοφόρου Καθηγητής Ε.Μ.Π, Alex Ho Πρόεδρος Alpha Ocean Ltd. Κάτω σειρά: Li Jie Senior Counsellor CETC, Αλέξανδρος Πουλαρίκας Διευθύνων Σύμβουλος Greenesco.
Στην φωτογραφία εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά:
Άνω σειρά: Liz Wang Export Project Manager Hope Investment Corp, Χρυσόστομος Χρηστίδης Αν. Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗΑΝ, Χρήστος Ρέτσας Αν. Διευθύνω Σύμβουλος Greenesco, , Luo Xuefeng Deputy G.M. Hope Investment Corp, Βαγγέλης Χριστοφόρου Καθηγητής Ε.Μ.Π, Alex Ho Πρόεδρος Alpha Ocean Ltd.
Κάτω σειρά: Li Jie Senior Counsellor CETC, Αλέξανδρος Πουλαρίκας Διευθύνων Σύμβουλος Greenesco.