Ενεργειακή Πολιτική

Η εταιρεία GREENESCO Ενεργειακή A.E, με βασικούς μετόχους την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και την ATTICA FINANCE, είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Παρέχει στους πελάτες της:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας: ολοκληρωμένες λύσεις με χρήση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού και πρωτοποριακών τεχνολογικών εφαρμογών επιτήρησης και διαχείρισης ενέργειας.
 • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές: ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και αποθήκευσης.

Στην εταιρεία GREENESCO Ενεργειακή A. Είμαστε αφοσιωμένοι στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση φωτιστικών LED, Φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες και στους συνεργάτες μας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να δημιουργούμε συνοχή μεταξύ της επίτευξης των επιχειρηματικών μας στόχων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιδιώκουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο εγκαθιστώντας και διατηρώντας τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018.

Η δέσμευσή μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Στόχος μας είναι να μειώνουμε συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας και να αυξάνουμε την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, παράλληλα με την ικανοποίηση των εργαζομένων μας.
 • Προσπαθούμε να διερευνήσουμε και να σταματήσουμε κάθε σπατάλη ενέργειας με την τακτική αναθεώρηση των διαδικασιών μας.
 • Συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
 • Επιδιώκουμε να τηρούμε και να εφαρμόζουμε τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με την ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και επίδοση.
 • Λειτουργούμε βάση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018, επιδιώκοντας την συνεχή αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ενημερώνουμε τους υπαλλήλους μας για την ενεργειακή πολιτική της εταιρείας, τους στόχους, τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους.
 • Ορίζουμε τους σκοπούς και τους στόχους κατά τη λειτουργία του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Τους αναθεωρούμε κάθε χρόνο και καθορίζουμε νέους βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
 • Η Διοίκηση της εταιρείας παρέχει όλες τις πληροφορίες ώστε να επιτυγχάνονται κάθε φορά οι ενεργειακοί σκοποί και στόχοι που έχουν τεθεί.
 • Προτιμούμε προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης.
 • Αναθεωρούμε και ενημερώνουμε την παρούσα ενεργειακή πολιτική στην ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σκοπός μου είναι η εφαρμογή και η τήρηση της ενεργειακής πολιτικής της «GREENESCO Energy Services».

Αθήνα10.03.2020, Ρέτσας Χρήστος