ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 10/09/2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10/09/2020

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17.8.2020 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία
της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 8, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Περισσότερα:

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ - 10/09/2020 340 kB