Υπηρεσίες ESCO (Energy Services)

Οι ενεργειακές υπηρεσίες της GREENESCO αρχίζουν με την προσεκτική και σε βάθος ενεργειακή αυτοψία, την καταγραφή των δεδομένων, την οργάνωση των προτεινομένων λύσεων καθώς και τη μελέτη σκοπιμότητας κάθε προτεινόμενης επιλογής προκειμένου να γίνει σωστή ιεράρχηση.

arrow Συγκεκριμένα οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:

  • Τη διενέργεια αυτοψίας και διάγνωσης του ενεργειακού προβλήματος.
  • Την τεχνοοικονομική εκτίμηση και μελέτη σκοπιμότητας.
  • Την εύρεση λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης προς όφελος του ενδιαφερόμενου.
  • Την ανεύρεση και εξασφάλιση κεφαλαίων με βάση την τεχνοοικονομική μελέτη.
  • Την παροχή συμβολαίου το οποίο καλύπτει τις υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις.
  • Την εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και την εξασφάλιση της παροχής πρώτης ενεργειακής ύλης.
  • Την επίβλεψη της αποτελεσματικότητας του έργου.

arrow Ειδικά μετά την αποπεράτωση του έργου, αναλαμβάνουμε:

  • Τη μέτρηση της εξοικονόμησης ενέργειας
  • Τη διάγνωση βλαβών και άμεση επέμβασή μας για διόρθωση
  • Τον προγραμματισμό της συντήρησης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ