Πολιτικές

arrow Ενεργειακή Πολιτική

Η εταιρεία GREENESCO Ενεργειακή A.E, με βασικούς μετόχους την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και την ATTICA FINANCE, είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Περισσότερα

arrow Πολιτική Ποιότητας

Η «GREENESCO» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά το ISO 14001:2015 και Σύστημα για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία (ΣΥΑ) κατά ISO 45001:2018
Περισσότερα